Klasse B

leandramax

For å kunne starte med kjøretimer hos trafikkskole og privat øvelseskjøring må du gjennomføre Trafikalt Grunnkurs. Kurset er på totalt fire samlinger hos trafikkskolen med til sammen 14 undervisningstimer. På den fjerde samlingen er det undervisning i førstehjelp, med særlig fokus på trafikkulykker. I tillegg må du gjennomføre mørkekjøringskurs i perioden oktober - mars. 

Er du 25 år eller eldre trenger du bare gjennomføre kveld fire (førstehjelp) og mørkekjøring. Du kan starte med kjøretimer og privat øvelseskjøring før dette er gjennomført.

Opplæringen hos trafikkskole består av følgende deler og må gjennomføres i den rekkefølgen den står i:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Kurset er obligatorisk for alle og må gjennomføres før en starter med øvelseskjøring, enten det er privat eller ved trafikkskole. Husk å ha med kursbevis og legitimasjon når du øvelseskjører. 

Trinn 2: Teknisk del: Omhandler tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, krypekjøring o.l. Målet er at eleven skal mestre bilen rent kjøreteknisk, uten at dette skal ta elevens oppmerksomhet bort fra andre trafikanter. Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 

Trinn 3: Trafikal del: Denne delen inneholder bykjøring, vikeplikt, feltskifte, enveiskjørte gater o.l. I tillegg skal det mot slutten av trinnet gjennomføres et obligatorisk kurs som heter sikkerhetskurs på bane. Her lærer du om sikring av personer og gods i bil, kollisjonskrefter og om hvordan du skal forholde deg til kjøring på ulikt føre. Kurset gjennomføres på lukket NAF-bane.

Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Også her er det en obligatorisk veiledningstime i slutten av trinnet.

Trinn 4: Avsluttende del: Selvstendig kjøring. Inneholder sikkerhetskurs på vei med 4 timer teori i klasserom og 9 timer kjøring.

Hvor mange timer den enkelte trenger på de ulike trinnene i trafikkopplæringen er helt individuelt og avhenger av tidligere erfaring, muligheter for å øve privat, elevens læreforutsetninger og forberedelse til timene.

Hos oss kan du velge mellom pakke, eller betale etterhvert som opplæringen gjennomføres. Men merk deg at innbetalte pakker, eller forskuddsbetaling ikke refunderes.

Når alle trinnene er gjennomført og du har bestått teoriprøven hos Statens Vegvesen kan du ta førerprøven. De fleste ønsker en eller flere kjøretimer i ukene før prøven og en like før prøven starter.

 

Max trafikk bil side