Foreldresamarbeid

Max Trafikkskole har et godt foreldresamarbeid gjennom foreldreveiledningskurs.

Et godt samarbeid mellom trafikkskolen og foreldre/foresatte er ofte en viktig faktor i opplæringen. Dette gjør at opplæringen blir mer sikrere, effektiv og tilrettelagt for eleven.

Max Trafikkskole tilrettelegger også for deg som ledsager. Dersom du ønsker, kan du til en hver tid bli med i undervisningen slik at du kan få en god forståelse av hvordan man skal gripe inn, og veilede eleven på en best mulig måte.

Bestill foreldreveiledningskurs i dag slik at både du og eleven kan bli tryggere når dere skal ferdes i trafikken.