Klasse AM146, Moped

FØRERKORT MOPED - KLASSE AM146

(NB! NYE KRAV 01.01.17)

Etter og ha gjennomført trafikalt grunnkurs må du i tillegg gjennomføre et fire timers kurs "Grunnkurs moped, AM146" for å kunne øvelsekjøre hjemme og ved trafikkskolen.

Fra 1. januar 2017 er det nye krav til moped opplæring (Lovdata). De nye kravene til mopedlappen er basert på individuelle prestasjoner. Før du kan øvelseskjøre med moped - både privat og ved trafikkskole, må du ha et teoretisk grunnkurs slik som kravene er til andre to-hjul førerkort. Det heter "Grunnkurs moped AM146". Dette varer i 4 timer og kan gjennomføres hele året. 

Det fordeles det slik:

-Grunnkurs moped AM 146 (4 timer)

-Trinnvurdering trinn 2 (1 time)

-Sikkerhetskurs i trafikk (4 timer)

-Trinnvurdering trinn 3 (1 time)

-Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

Pakkepris for mopedopplæring er Kr 7500,- Ved ytterligere behov for timer utover pakken kommer det en tilleggspris på kr 500,- pr. time. 


Vi holder flere Grunnkurs moped AM146 hver måned og har konkurransedyktige pakkepriser for hele opplæringen.

Som elev hos oss får du låne gratis moped og utstyr under hele opplæringen!

GRUNNKURS MOPED

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer. (klasserom, 4 timer)

Eleven skal:

1. Gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse AM146

2. Drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav

3. Drøfte mopedens oppbyggning med tanke på sikkerhet og miljø

4. Gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet

5. Drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell

6. Drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring

 

SIKKERHETSKURS I TRAFIKK

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å samarbeide med andre trafikanter og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal:

1. Mestre å kjøre effektivt pg behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandlig med andre trafikanter, herunder forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi

2. Vurdere sin egen ferdighet til å kjørei god samhandling med andre

 

SIKKERHETSKURS PÅ VEI

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal:

1. Videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med koped i tettbygd strøk og landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøre-teknikk

2. Erfrare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk

3. Reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport

 

OFFENTLIG EKSAMEN

Når hele mopedkurset er gjennomført og registrert hos vegvesenet, kan eleven avlegge teoriprøve for moped (AM146) på en trafikkstasjon. Når teoriprøven er bestått, mottar du mopedlappen. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven. 

 

Når du er elev ved Max Trafikkskole er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Du er trygg på at vi til enhver tid tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.